Бидний үйлчилгээ

INTERNET

Бодь Системс нь 2014 онд байгуулагдсан бөгөөд Монголын хөгжиж буй өндөр үр өгөөжтэй мэдээлэл технологийн системийн нэгтгэл

HOSTING

Улаанбаатар хотын төвд байрлах ба 1000 метр квадрат бүхий хамгийн аюулгүй, найдвартай, чухал мэдээлэл технологийн дэд бүтэц

CONSULTING

Хамгийн чанартай, шинэлэг шийдлүүдийг хувийн болон олон нийтийн салбарт хүргэж, дотоодын болон олон улсын бизнесийн түншүүдтэй урт хугацааны түншлэл байгуулж ажиллах

Давуу талууд